معرفی

درباره هورامان


ميراث فرهنگي هر کشور از اساسي ترين ارکان تحکيم هويت، ايجاد خلاقيت و خودباوري ملي است.پژوهش در زمينه هاي مختلف آن موجب روشن شدن ابهامات تاريخي، شناخت ارزش­ هاي حاصل از ميراث طولاني جامعه و تسريع در شناخت ارزش هاي نهفته در ميراث فرهنگي هر کشور مي شود.

ميراث فرهنگي داراي دو بعد متفاوت است :
ميراث فرهنگي مادي: به آثاري گفته مي شود که قابل ديدن و لمس کردن است، مثل بناهاي تاريخي، اشياي موزه اي و ...از اين رو ابعاد مادي ميراث فرهنگي از ديرباز به سبب ماهيت و ويژگي هاي صوري خود شناخته شده بودند، ارزش هاي آن کم و بيش در هر دوره مورد تأکيد قرار گرفتند، تخريب آن محسوس و قابل ديدن بود و اهميت بازسازي، حفاظت و نگهداري آن پيوسته آشکار بوده است
ميراث فرهنگي معنوي: ميراث فرهنگي معنوي گنجينه زنده بشري به شمار مي رود و بازتاب مجموعه اي از فرآيندهاي ذهني است که در يک جامعه در دوره­ هاي گوناگون تاريخي شکل مي گيرد و با اصولي ثابت و قابل شناخت به خلاقيت هاي صوري و مادي منجر شده و پيوسته بازتابي از نيازها و نيز پاسخ به آن نياز را در خود داراست.هنجارها و قانونمندي­ هاي اين مجموعه پيوسته به گونه ­اي ناخودآگاه و روايي و سنتي از نسلي به نسل ديگر منتقل و آموخته شده و معيارهاي ارزشي آن­ها هميشه مورد احترام جمعي قرار مي­ گيرد.

معرفی پایگاه


اصل 83 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
بناهاو اموال دولتی که از نفایس ملی باشد،قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی، آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور :
ماده واحده- ج- بررسی،شناسایی،ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی و تاریخی کشور قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی :
ماده 8-3 - اقدامات لازم جهت شناسایی و استرداد اموال فرهنگی ایران در سطح ملی و بین المللی از طریق مراجع ذی صلاح. ماده9-3- شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموالی که دارای ارزشهای فرهنگی – تاریخی بوده و جزء میراث فرهنگی محسوب می گرددو توسط دستگاههای مسئول ضبط شده است.
تبصره- کلیه دادگاهها ،گمرکات،نیروهای انتظامی، ودستگاههای دولــتی نظیر آنها که به نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام می نمایند موظف به در اختیار قرار دادن امـــوالی که دارای ارزش فرهنگی – تاریخی می باشد به سازمان میراث فرهنگی کشور هستند.
چشم اندازجمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی جامعه ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی ، جغرافیایی و تاریخی خود و ......
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه،قفقاز،خاور میانه، و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم.
قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،سیاسی،فرهنگی و اجتماعیجمهوری اسلامی ایران ماده 114:
الف) تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حمایت از مالکین، منصرفین قانونی و بهره برداران آثار تاریخی – فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و مدیریت ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی-تاریخی منقول مجاز تا پایان سال اول برنامه چهارم

اساسنامه و چارت


1- تلاش برای تحقق اهداف و چشم انداز نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق انجام صحیح و به موقع ماموریت محوله به سازمان
2- خدمت صادقانه به مردم با کیفیت بهتر، روشهای مناسبتر و وفاداری به قانون
3- اعتماد به مراجعان، مخاطبان و تلاش برای جلب مشارکت فکری آنان برای ارتقاء کیفیت
4- ارزش گذاری به وقت خود، مراجعین و برنامه ریزی برای انجام به موقع امور و پرهیز از تاخیر
5- تلاش برای پیشرفت فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی
6- برنامه ریزی مناسب برای ایجاد تعادل بین زندگی فردی و وظایف شغلی
7- پرهیز از اسراف و رعایت صرفه و صلاح سازمانی و بهره برداری مطلوب از اموال و امکانات در اختیار
8- تلاش برای ارتقاء بهره وری سازمانی با رعایت وجدان کاری، نظم و انضباط اجتماعی
9- افزایش نشاط در محیط کار با رعایت ظاهر آراسته و سفارشات دینی در بهداشت فردی و اجتماعی

ضوابط بافت